Gevaar van verkeerd uitgelijnd beet 

Een goed uitgelijnd beet is belangrijk voor een goede spijsvertering. Het kauwen van je voeding is afhankelijk van je beet. Verkeerd uitgelijnde beet zal de gezondheid slecht beïnvloeden. Ook de tandglazuur kan te verduren hebben bij verkeerde tandstand. De tanden kunnen hierdoor makkelijk beschadigen door tandcariës en tandabcessen. 

Ontstaat in kinderjaren

Niet goed uitgelijnde beet ontstaat vaak in de kinderjaren.

Dit, omdat jonge kinderen vaak een fopspeen gebruiken, duimen en met hun tong tegen hun tanden duwen. Ook de flesvoeding na hun babytijd kan leiden tot verkeerd uitgelijnde beet. Echter, verkeerde beet kan ook erfelijk zijn. Bij geboorte is deze kaakstructuur dan genetisch bepaald.

Correct vs verkeerd uitgelijnd beet

Bij de correct gevormde beet zijn de tanden perfect uitgelijnd en vallen de bovenste rij iets over de onderste rij heen. De kaken werken dan correct. Bij verkeerd uitgeleend beet steken de voortanden ver naar voren, of ligt de onderkaak juist verder naar voren dan de bovenkaak. De verschillende vormen van afwijkende beet zijn overbeet, onderbeet en kruisbeet.

Overbeet, onderbeet en kruisbeet

Bij overbeet steken de voortanden ver vóór je ondertanden uit. De overbeet kan verschillen van een kleine afwijking van de uitlijning, tot zeer ernstige overbeet. Overbeet is in de meeste gevallen genetisch bepaald. Dit, omdat een overbeet voornamelijk wordt veroorzaakt door de grootte van je kaak en je tanden. Van onderbeet is er sprake als de onderkaak juist verder naar voren ligt. En daar bij onderbeet de boventanden nu juist meer achter de ondertanden staan, wordt het ook wel de omgekeerde overbeet genoemd. Vallen één of meerdere tanden/kiezen van de boventandboog binnen de tanden/kiezen van de ondertandboog, dan spreekt men van kruisbeet. Van posterior kruisbeet is er sprake als de kruisbeet achterin de mond bij de kiezen voorkomt. Kruisbeet voorin de mond bij de tanden wordt een anterieure kruisbeet genoemd.

Correctie van verkeerd uitgelijnd beet

Verkeerd uitgelijnd beet en kaakstructuur kan het best worden gecorrigeerd in de jonge jaren van het kind. In de meeste gevallen wordt er een beugel aanbevolen voor de correctie van de beet. De kindertandarts verwijst het kind hiervoor naar een gespecialiseerde orthodontist

Keizer Karelpark Tandartsen
Lindepark 2a
1185 LD Amstelveen

https://tandartskeizerkarelpark.nl/